Duurzame meerwaarde

Als familiebedrijf met een historie van meer dan een eeuw zijn we er aan gewend om zaken voor de lange termijn te bekijken. Relaties met onze belanghebbenden (klanten, leveranciers, werknemers, lokale gemeenschap, overheden etc.) bestaan niet zelden al tientallen jaren. Het zit in onze bedrijfscultuur om de samenwerking met deze belanghebbenden voor alle partijen aantrekkelijk te maken en te houden. Wij tonen dan ook graag hoe wij duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering hebben ingebed.

Duurzaamheid binnen Edel kan op drie manieren worden benaderd: vanuit het oogpunt van Milieu, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap: Sociaal en vanuit het oogpunt van Goed bestuur.

Alloa collecties

Milieu

Wij zijn er van overtuigd dat wij aan de beperking van de opwarming van de aarde het beste kunnen bijdragen door onze CO2-voetafdruk te beperken. Daarom hebben wij ons de volgende doelstelling opgelegd:
wij verlagen onze CO2-voetafdruk elke 10 jaar met 50%.

Dat doen wij o.a. door:

 • De ontwikkeling en productie van producten met gerecyclede grondstoffen.
 • De productie van recyclebare producten, geschikt voor circulaire systemen (Alloa-tapijt).
 • Ons energieverbruik te vergroenen.
 • De inzet van efficiëntere productiemethoden en machines.

Naast de CO2-voetafdrukdoelstellingen onderzoeken wij o.a. ook waar wij stappen kunnen zetten ter beperking van ons waterverbruik, onze vervuiling en ons grondstoffenverbruik.

Goed werkgeverschap: Sociaal

Om tevreden werknemers aan te trekken en te behouden staat Edel pal voor de volgende sociale uitgangspunten:

 • Het bieden van aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Het bieden van een fysiek en geestelijk veilige werkomgeving.
 • De afwezigheid van discriminatie.
 • Het, in aan elke werknemer verstrekte personeelshandboek beschreven personeelsbeleid met o.a. arbeidstijden, verlof, CAO, vakbondsmogelijkheden en de aanwezigheid van vertrouwenspersonen.

Goed bestuur

Het Management Team van Edel heeft een schriftelijke Gedragscode (Code of Conduct) opgesteld en gezamenlijk ondertekend en zichtbaar gemaakt op de diverse prikborden binnen het bedrijf. Daarin wordt een nadrukkelijke oproep aan al onze medewerkers gedaan om zich niet alleen aan de letter van deze regels te houden maar zich ook te gedragen naar de geest van deze regels.

De Gedragscode geeft aan voor welke waarden Edel o.a. staat:

 • Ethisch zakendoen, gekenmerkt door integriteit, respect, eerlijkheid, transparantie, ontbreken van corruptie en smeergeld (klokkenluidersregeling) en vertrouwen
 • Goed werkgeverschap door het expliciet naleven van de ETI Base code (o.a. door het werken bij Edel een vrije keuze te laten, geen kinderarbeid te gebruiken, geen buitensporige werktijden toe te passen, geen ruwe behandeling toe te passen) (zie ook hierboven: Sociaal)
 • Bescherming van het milieu door o.a. alle van toepassing zijnde milieuregels na te komen
 • Wij behandelen belanghebbenden zoals wij zelf ook behandeld wensen te worden en zoals een belanghebbende mag verwachten behandeld te worden.

ALLOA

ALL Over Again

Als je geeft om onze wereld en de volgende generatie, is jouw keuze voor de beste vloeroplossing essentieel.

Door te kiezen voor ALLOA Carpets (ALL Over Again), ondersteun je de mogelijkheid van een oneindige materiaalketen.

Word een ambassadeur van de toekomst en maak deel uit van de circulaire economie.

ALLOA tapijt is uniek, omdat het ALLOA-tapijt is ontworpen om te recyclen.

Een echt circulair product.
Na einde levensduur kan het worden gerecycled tot nieuw tapijt of andere hoogwaardige producten.

We combineren een geavanceerd ontwerp met verbeterde milieuprestaties.

Alloa collecties
n4-00381-ede-linkedin-beeld-alloa.png

Een echt circulair product

Designed to recycle

Elke ALLOA-vloer die we ontwerpen, is het begin van een nog beter leven:

 • ALLOA tapijt is zo ontworpen dat het te recyclen is.
 • Directe recycling is mogelijk zonder de grondstof te scheiden.
 • Gesloten materiaalketen; alle grondstoffen kunnen op hoge kwaliteit worden hergebruikt.
 • Het is niet nodig om oud materiaal weg te gooien of te verbranden.
 • Toekomstbestendig<
Alloa collecties
cirkel-alloa-tpf-2.png

Word een ambassadeur

voor onze toekomst

ALLOA-tapijt staan ​​ook bekend om haar eigentijdse ontwerp en constructie voor maximale slijtage en duurzaamheid.

Deze unieke tapijtcollectie bestaat uit hoogwaardige producten waarbij het garen en de backing uit een materiaalsoort zijn gemaakt. We bieden zowel 100% recyclebaar polyester als polyamide aan.

Naast dat het een duurzame/groene keuze is, biedt het ook de perfecte oplossing om die luxe, opvallende look te creëren, of het nu gaat om de inrichting van een kantoor, hotel of mooie woning.

We combineren een geavanceerd ontwerp met verbeterde milieuprestaties.

ALLOA Carpets are designed to recycle, all over again.

Alloa collecties
designed-to-recycle-image2.jpg